Vicus Spacorum
 
   

PROCESSO

 

Para buscar a información utilizaremos as páxinas web que se detallan máis abaixo. Tamén se admite a aportación de novas páxinas, sempre que conteñan datos relevantes para as cuestións propostas. Neste caso deberán citarse. Para as imaxes tamén poden utilizarse outras páxinas e incluso outras fontes de consulta (enciclopedias, arquivos propios, prensa, etc...)

CUESTIONARIO:

1.-Onde se asentaban os poboadores prerromanos de Vigo e de que vivían?

2.-En que época chegan os romanos a Vigo, onde se asentan e cal e a principal zona de desenvolvemento?

3.- Que feito arqueolóxico nos permite afirmar que Vigo era unha cidade máis importante do que se supoñía?

4.-Indica os aspectos máis destacados que convirten a Vicus nun lugar economicamente estratéxico.

5.-Que tipo de industria explotan principalmente os romanos? Explicade o proceso de producción de sal.

6.- Principais restos arqueolóxicos desas industrias e localización.

7.- Que vantaxes trouxo a Pax Romana para o desenvolvemento de Vicus?

8.- Cales son as principais innovacións romanas respecto ao modelo constructivo castreño?

9.- Que é unha Villa? Cal é o principal achádego que hai en Vigo nese sentido?

10.- Outros asentamentos similares na ría de Vigo.

VISITA ESTAS PÁXINAS