Els animals mamífers

INTRODUCCIÓN

 
 

Els animals mamífers pertanyen al grup dels vertebrats. Es caracteritzen per tenir el cos cobert de pelatge, per néixer del ventre de la mare (vivípars) i per alimentar les cries amb llet per mitja de glàndules mamaries. Els mamífers són animals de sang calenta, és a dir, que són capaços de regular la temperatura del seu cos perquè es mantingui constant independentment de que faci fred o calor, i respiren a través dels pulmons.

Segons el tipus d’alimentació, els mamífers es classifiquen per: herbívors, és a dir, els que s’alimenten de plantes, com el cavall, l’ovella o l’elefant; carnívors –que mengen carn animal–, com els lleons, els llops i els ossos; i omnívors, que es nodreixen tant de carn animal com de vegetals, com els humans i alguns primats.

Al món existeixen unes 5.500 espècies de mamífers diferents.

leopardo

 


 
 
Webquest elaborada por mireia con