EGITURA ATOMIKOA
 
SARRERA
  

Gaur egun badakigu materia ez jarraitua dela, hau da,  partikula txikiz osatuta dagoela: atomoak eta hauek halaber beste partikula batzuez osatuta izanik.

Atomoak hain txikiak direnez eta haiek zuzenean behatzerik ez dagoenez, historian zehar esperimentuetan oinarritutako ereduen bidez deskribatuz joan da haien egitura.Zientzialari desberdinek egindako bidea egingo duzue atomoen egitura eta portaera hobeto ulertzeko.
   
   
Webquest-aren egilea KOLDO MITXELENA