En Joanet de sa gerra
 
   

INTRODUCCIÓ

 

Bon dia nins i nines!

Amb aquesta activitat aprofundirem en la famosa rondalla mallorquina d'En Joanet de sa gerra. 

Com sabeu, les Rondalles mallorquines són contes que es transmetien de pares a fills per via oral. 

Va ser Mossèn Antoni Mª Alcover, amb el pseudònim de Jordi d'es Recó, qui va transcriure aquestes rondalles, permetent que avui dia poguem gaudir d'elles.

Aquesta webquest té l'objectiu d'apropar-vos aquestes històries populars, motivant el vostre interès pel gènere literari de les Rondalles mallorquines a través d'una de les més conegudes: En Joanet de sa gerra. 

 

   
   
Webquest elaborada per Aina Galmés amb