webquestmúsica
 
   

INTRODUCCIÓ

 

Els Intervals en l'escala de Do Major

Primerament hem de dir que una escala Major és aquella en què els semitons estan situats entre els graus III-IV i entre els graus VII-I. En l'escala de Do Majoraquests intervals estan situats entre Mi-FA i les notes Si-Do:

 

ELS INTERVALS EN L'ESCALA DE DO MAJOR:

Quant tenim les dues notes de l'interval hem de comptar el nombre de tons i semitons que hi ha entre la primera d'aquestes notes i la segona. El resultat d'aquest nombre és el que derminarà el nom i el qualificatiu de l'nterval.


   
   
Webquest elaborada per amb