En família
 
   

INTRODUCCIÓ

 

Dins l’entorn educatiu la família ha de tenir un rol molt important. Tant o més important han de ser les relacions i la comunicació entre família i escola amb la finalitat de:

  • Facilitar el coneixement entre famílies, escoles i entorn a través del diàleg i la formació.

  • Proporcionar una acollida de qualitat a les famílies nouvingudes.

  • Acceptar propostes de diferents procedències amb la finalitat d’enriquir les experiències que proporcionem als nostres alumnes.

Sovint, però, en els casos de famílies procedents d’altres països sembla que aquesta comunicació encara es veu molt més afectada. 

Comunicació

Si bé moltes experiències educatives es donen en diferents espais com ara la comunitat local, els grups d’iguals, els medis de comunicació, etc., la família i l’escola són els escenaris d’experiència més importants durant els anys de formació dels nens i nenes. D’aquesta forma és que família i professors, co-responsables de l’educació dels subjectes, estan abocats a col·laborar.

En tant que la col·laboració és possible gràcies a la bidireccionalitat de la comunicació en quant als processos personals i acadèmics, i l’establiment d’un espai per compartir les decisions i la responsabilitat de les mesures educatives a propòsit dels temes comuns, considerem que la comunicació i la relació amb les famílies ha de ser d’una rellevància cabdal per tal que aquestes s’apropin al centre educatiu en un clima de confiança i respecte mutu. En aquest sentit considerem que les condicions necessàries per tal que es doni una bona relació família-escola són:

  • Confiança mútua
  • Orientació positiva
  • Consens de metes entre els dos escenaris
  • Creixent equilibri de poder
Al llarg d'aquest programa formatiu pretenem, doncs, proporcionar una sèrie d'eines pels professors amb la finalitat de contribuir a la integració de les famílies en el procés educatiu dels nens i nenes escolaritzats en un marc col·laboratiu amb els professors.

   
   
Webquest elaborada per amb