Com fer una programació?
 
   

INTRODUCCIÓ

 

COM ES REALITZA UNA PROGRAMACIÓ?

En la realització d'activitats amb els infants i joves de l'agrupament, i per vetllar per la qualitat pedagògica d'aquestes, és vital que seguim una sèrie de passos. Aquests, faciliten tant l'adequació de les activitats a les necessitats del grup, com la nostra organització interna i valoració.

Aquest recurs és totalment dinàmic, ja que és un projecte que construïm entre tots i totes. Per això, és vital que l'omplim en contingut, desdemodificacions del mateix fins a  enllaços d'interès. Així mateix, al finalitzar l'activitat aquesta quedarà com a recurs pedagògic per als altres caps.

   
   
Webquest elaborada per AE El Pi de Les Corts amb