Les províncies de Catalunya
 
   

AVALUACIÓ

 

Els criteris d'avaluació que seguirem són els següents:

   Regular Bé  Molt Bé 
FASE 1 

DIficultat per establir la repartició de la feina.

El mestre ha d'intervenir molt sovint.

Es plantegen dubtes però saben buscar solucions.

El mestre només ha d'intervenir puntualment.

 La repartició de la feina és ràpida i equitativa.

El mestre no ha d'intervenir.

FASE 2 Deixen la gran majoria de recursos sense abordar. No utilitzen tots els recursos al seu abast.  Utilitzen la totalitat dels recursos disponibles.
FASE 3  Presenten un treball desestructurat i amb manca d'informació. Presenten un treball mitjanament estructurat i amb pràcticament tota la informació demanada. Presenten un treball perfectament estructurat i complert.
FASE 4 Dubten molt alhora de realitzar l'exposició. Realitzan una bona exposició, però sense aportar informació adicional. Presenten les diapositives amb claredat i aportant inforamció nova en cadascuna.
   
   
Webquest elaborada per Judith amb