Les Tangències
 
   

INTRODUCCIÓ

 

 

"La ciencia es la humildad en la búsqueda de lo verdadero" (Euclides)

Dins d’aquesta sèrie de treballs sobre el descobriment de la geometria, mereix un apartat especial un capítol anomenat “Tangències”.

Aquesta pàgina versarà sobre els conceptes, els problemes fonamentals i les aplicacions que, en dibuix, tenen les tangències,  enllaços, ovals i ovoides.

Trobaràs que, per tal de construir algunes formes, hauràs d’utilitzar unes aplicacions bàsiques que te conduiran a la resolució de la tasca que te proposaré.    

                                                                       

Continua endavant, resol els problemes i descobriràs que, el teu món, guanya en amplitud i coneiximents. Ànim!!!

Aquesta webquest ha sigut dissenyada per a alumnes de tercer y cuart d'ESO

   
   
Webquest elaborada per Miquel Lapiedra amb