Protegim el nostre entorn
 
AVALUACIÓ

-Participació de cada membre del grup.

- Capacitat de buscar informació i elaborar-la.

- Presentació del mapa (activitat 1 i 2).

- Escriptura de les normes (activitat 3).

- Valoració de la reflexió.

- Ús de Internet.

- Treball a l’aula.

   
   
Webquest elaborada per amb