Aigua
 
AVALUACIÓ
L'avaluació d'aquesta WebQuest es farà de dues maneres que són les següents:

- RÚBRICA DE COL·LABORACIÓ

- RÚBRICA DEL TREBALL FINAL

Si voleu saber si el vostre treball ha estat satisfactori haureu de sumar un mínim de 35 punts entre la suma de les dues rúbriques.

   
   
Webquest elaborada per Xavier amb