El joc del reciclatge
 
AVALUACIÓ


 

 

 

Si heu prestat atenció a totes les activitats fetes anteriorment ara és el moment de valorar la feina realitzada.

El que es vol aconseguir en aquesta web és que prengueu consciència de la importància de reciclar i com s’ha de fer aquest procés. Des d’aquí us engresco a fer-ho a les vostres cases i escoles, i que ensenyeu als altres el perquè d’aquesta necessitat cada vegada més important.

El/la mestre/a avaluarà el vostre treball a partir de les activitats realitzades conjuntament amb l’elaboració del joc del reciclatge final. Es basarà amb aquesta taula a l’hora d’avaluar la cooperació dins del grup de treball i el vostre aprenentatge individual:


POC

BASTANT

MOLT

CONCEPTES BÀSICS

Heu après poc els conceptes bàsics.

Heu aprofundit bastant amb els conceptes bàsics.

Sabeu molt bé quins són els conceptes bàsics en aquest procés del reciclatge.

TIPUS DE CONTENIDORS

Confoneu encara els diferents tipus de contenidors per reciclar els diversos materials.

Sabeu distingir els diferents tipus de contenidors.

Teniu molt clar quins són els contenidors existents i sabeu els materials que els pertoquen.

ACTIVITAT Núm. 4

En les preguntes de l’activitat número 4 heu tingut més errors que encerts.

En les vostres respostes hi ha un equilibri d’errors i encerts.

Hi ha un nombre més elevat d’encerts que no pas d’errors en les vostres respostes.

TREBALL EN GRUP

No hi ha acabat d’haver un bon clima entre els integrants de grup.

En general hi ha hagut una bona coordinació entre tots els companys de grup.

Entre els companys del grup hi ha hagut un molt bon clima i una molt bona coordinació.

INTERNET

No sabeu utilitzar gaire bé internet.

Heu après a utilitzar internet de manera correcta.

Sabeu com funciona tot el món de l’internet.

   
   
Webquest elaborada per Gemma Santiuste, Cris Serradell, Ingrid Vilalta amb