Protegim el nostre entorn
 
PROCÉS

Per començar haureu de formar grups de 4 persones.
Activitat 1

- El grup es dividirà en parelles.

- La primera parella s’encarregaran de buscar informació sobre el tipus de flora que hi ha a Catalunya. Podeu agafar els apunts de classe sobre els arbres típics de Catalunya estudiats en una de les sessions anteriors. També podeu consultar les següents webs:

http://floracatalana.es/INICI/INICI.html

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.1eb639065e10cdb0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=b1c63b3c19532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b1c63b3c19532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES

- La segona parella haurà de buscar el tipus de fauna més comuna de Catalunya, és a dir, els animals.

Ho podeu fer a través d’aquestes webs:

http://monverd.org/natura/2010/04/13/catalunya-te-84-especies-de-fauna-salvatge-en-perill-dextincio/

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.1eb639065e10cdb0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=313884d479532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=313884d479532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

- Un cop observades les diferents especies, haureu de triar 5 plantes o arbres i 5 animals. Un cop escollits, el/la professor/a us ajudarà a imprimir una imatge de cadascú i us repartirà un mapa de Catalunya (DINA 3) per poder enganxar-los amb pegament.

 

Activitat 2

- Un cop hagueu enganxat totes les imatges, tornarem a la recerca però aquesta vegada ho fareu tots junts.

- Es tracta de buscar informació sobre diferents factors que posen en perill la conservació dels boscos: incendis, contaminació de l’aigua, explotació forestal… A través de les següents pàgines web:

http://biotop.blog.cat/2006/03/07/boscos_ecosistemes_en_perill/

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/habitat.htm

http://www.xtec.cat/centres/a8018467/Ciencies/contamina/contamin.htm

- Un cop observats els diferents factors, haureu de buscar imatges on quedin representats molt clarament (escombraries, tala d’arbres, incendis...).

- Després d’escollir les imatges haureu d’ avisar al professor/a perquè us imprimeixi els dibuixos i amb Bluu Tack els haureu d’enganxar a sobre del mapa de Catalunya.

 

Activitat 3

- Visualitzant la imatge del mapa resultat, haureu de reflexionar entre el grup sobre el que observeu.

- En un full, anoteu les normes que establiríeu per tal de millorar la conservació del medi ambient.

- Finalment desenganxar les imatges “Bluu tack” i cada grup haurà d’enganxar el seu moral a la classe/ passadís.

   
   
Webquest elaborada per amb