INTRODUCCIÓ

 caps2.jpg

 

La nostra societat és cada vegada més diversa, múltiple i variada. La presencia d’immigrants procedents d’àmbits culturals, lingüístics i religiosos diferents ens fa adonar de que les religions i cultures diferents construeixen una visió del món que orienta a les persones cap a determinats valors i creences. 

Cada vegada hi ha més veus a favor de que una societat multicultural ha d’incidir en el desenvolupament d’actituds favorables cap a una interculturalitat que potenciïn el diàleg i la convivència entre les diferents cultures i rebutgin els estereotips i prejudicis que es tenen sobre determinades manifestacions culturals i religioses. 

Adoptareu el rol de periodistes i buscareu informació per escriure un article sobre: Per què crea tanta polèmica el fet de portar determinades peces de vestir com pot ser el vel islàmic o el turbant sikh en un centre educatiu? 

 

   
   
Webquest elaborada per amb