LES ENDEVINALLES
 
INTRODUCCIÓ

Les endevinalles són un joc lingüístic amb un text poètic que ens formula una pregunta. Per tal de saber la resposta a la pregunta plantejada, hem de descobrir les pistes que hi ha en el text perquè són les que ens ajudaran a trobar la solució (jocs de paraules, comparacions, diminutius, etc.). A més, aquest tipus de joc provoca el gaudi en escoltar-les,  ganes de repetir-les i, per descomptat, arribar a la solució de l’enigma.

Per això, a través d’aquesta webquest es proposta un treball lúdic i motivador envers un aspecte de la cultura lingüística en la llengua  catalana. Així doncs, l’objectiu principal de les activitats que es presentaran a continuació és el següent: enriquir el domini del llenguatge.    

Us atreviu a endinsar-vos dins el món de les endevinalles fins i tot a crear-ne?

   
   
Webquest elaborada per Ana Pons Coll amb