Català per a nins estrangers
 
INTRODUCCIÓ
Aquesta webquest està pensada per a alumnes de primària, nouvinguts i que tenguin com a L1 l'alemany. Es tracta de que aprenguin i practiquen els colors, els numeros i els dies de la setmana. 
   
   
Webquest elaborada per Pere Artigues amb