Com es formen noves cèl·lules?
 
INTRODUCCIÓ

Les cèl·lules com tots els éssers vius realitzen les tres funcions vitals, nutrició, relació i reproducció. El procés en el que la cèl·lula creix i es divideix en dues cèl·lules filles s’anomena cicle cel·lular.

Com diu el quart postulat de la teoria cel·lular cada cèl·lula conté tota la informació hereditària necessària per al control del seu propi cicle i el desenvolupament i funcionament d'un organisme de la seva espècie, així com per a la transmissió d'aquesta informació a la següent generació cel·lular. Per tant, el objectiu final del cicle cel·lular es la formació de dues cèl·lules filles amb el mateix material genètic de la cèl·lula original.

Quines son les fases per les que ha de passar una cèl·lula per a donar dues cèl·lules filles?

   
   
Webquest elaborada per Mari Cabrera Paula Sánchez amb