LA PREHISTÒRIA
 
INTRODUCCIÓ

La prehistòria és la primera etapa de la història i es divideix en tres etapes: paleolític, neolític i edat dels metalls.

Ara viatjarem en el temps i hauràs de triar a quina etapa vols anar. 

 

   
   
Webquest elaborada per amb