les series de televisió
 
INTRODUCCIÓ

Index:

1.    Introducció                                                             3

2. Tasques                                                                  7

3. Procediment                                                            8

4. Avaluació i conclusions                                             8introducció:

Aquesta  webquest  es tracta   de  les  series  de  televisió.

Farem:veurem  quina  es  la  primera  serie  de  televisió,informació  de  altres  series  de  televisió,i,la  serie  mes  famosa  de  televisió.

Sera molt interesant perque sortiran tot tipus de series

Perqué habran moltiiiiiisims activitats.

De tot tipus de preguntes.introducció:

Aquesta  webquest  es tracta   de  les  series  de  televisió.

Farem:veurem  quina  es  la  primera  serie  de  televisió,informació  de  altres  series  de  televisió,i,la  serie  mes  famosa  de  televisió.

Sera molt interesant perque sortiran tot tipus de series

Perqué habran moltiiiiiisims activitats.

De tot tipus de preguntes.

   
   
Webquest elaborada per amb