Hackers
 
INTRODUCCIÓ

Hacker és un terme que es fa servir per descriure diferents tipus d'expert en ordinadors, encara que de vegades se n'estén el significat a gent que té un interès específic (i capacitat innata) per un tema enconcret. El TERMCAT va proposar també el terme furoner(defura, tafaner) com a traducció al català, però actualment ha quedat com a sinònim d'escassa implantació.

És un mot que té dues definicions principals, una de pejorativa i una d'elogiosa. En l'ús general i en els mitjans de comunicació, s'associa a intrusos d'ordinadors i a criminals. En canvi, dins la comunitat informàtica es fa servir per a descriure algun programador o tècnic especialment hàbil. Per exemple en Linus Torvalds(creador del kernel linux) és considerat hacker en el sentit positiu de la paraula.

Dinsdel sentit despectiu del terme també cal diferenciar entre els crackers (aquells que entren il·legalment a ordinadors aliens, creen virus,roben números de targetes de crèdit, etc.) i els hackers que, sempre que fan intrusions a d'altres ordinadors, ho fan amb fins informatius i no delictius.

Com a normalització de la paraula hacker és coneguda l'expressió mestre d'aixa. Els hackers del Regne Unit eren mestresartesans que feien mobles amb destrals, una activitat que demanamoltíssima habilitat. Aquesta professió es coneix amb el nom mestre d'aixa, d'aquí la traducció.

Dins la cultura japonesa, els fusters són artesans de reconeguda capacitat i art. Aquest fet dóna més força al concepte d'artista artesà dels hackers informàtics.


   
   
Webquest elaborada per Adridani amb