memòria
 
INTRODUCCIÓ
La memòria és la capacitat l'assimilar, interioritzar, emmagatzemar i recuperar la informació de manera eficaç
   
   
Webquest elaborada per amb