LES TECNOLÒGIES RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT
 
INTRODUCCIÓ

 

Amb aquesta WEBQUEST anam a Descobrir com podem cuidar millor el nostre planeta... i sobre això LES ENERGIES RENOVABLES TENEN MOLTA IMPORTÀNCIA ...

QUINES SÓN LES ENERGIES RENOVABLES?

   
   
Webquest elaborada per Aina amb