Tipus de cases dels esquimals
 
INTRODUCCIÓ

Els esquimals poden viure en tres tipus de cases, què sabeu com es diuen?

Investiguem quins són aquests tipus! 

Els tres tipus d'habitatge són:

- l'iglú:  construït amb blocs de gel

- el tupiq: tendes com les dels indis, fetes de pell i es poden portar d'un lloc a un altre.

- cases de fusta: construïdes amb fusta sota terra i cobertes de gel 

 Heu estat atents als diferents tipus d'habitatge dels esquimals i com es diuen?  

Doncs ara haureu de demostrar  la vostra capacitat de memòria i altres habilitats, esteu preparats?

Som-hi! 

 

 

 

 

 

   
   
Webquest elaborada per Jessi amb