SUPERAR PREJUDICIS
 
INTRODUCCIÓ

 

 Diversitat

 Les activitats que proposarem en aquesta webquest aniran encaminades a un objectiu molt clar: Superar prejudicis en relació a l'estètica de l'alumnat del centre. Per tant, seran activitats dirigides al professorat del centre, amb l'objectiu que revisin i reflexionin sobre els prejudicis que tenen en quant a la manera de vestir dels seus alumnes, a la seva religió, als seus costums, a la seva estètica... al cap i a la fi, cal que siguem capaços de respondre a QUÈ ÉS AIXÒ DE VIURE LA DIVERSITAT I  CONVIURE AMB LA RIQUESA?

Brull Estrada, Francina;Busquests Carreras, Mireia; Fernandez Cuenca, Sonia

   
   
Webquest elaborada per somifran amb