Caracterització de xarxes locals
 
INTRODUCCIÓ
Una xarxa d'àrea local és un tipus de xarxa informàticacaracteritzada pel seu caràcter de curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel, etc., és a dir, la seva extensió està limitada a uns 200 metres que podria arribar a 1 quilòmetre usant repetidors. Les tecnologies més emprades en LAN són Ethernet i Wi-Fi. En definitiva, una LAN, permet la connexió i/o comunicació de dues o més màquines.
   
   
Webquest elaborada per Adrià amb