Els valors dins l'aula
 
INTRODUCCIÓ

Respecte, tolerància i companyonia són tres valors que heu de practicar a l'aula amb els vostres companys per sentir-vos més i millor integrats a la classe. Però, de veritat, ...

Us considereu tolerants? Sou respectuosos amb els companys? Sou capaços de realitzar activitats per ajudar-los, per cooperar i no per competir?

Amb aquesta webquest comprovarem tot això ...

   
   
Webquest elaborada per Joan Ruaix amb