Les Flors
 
INTRODUCCIÓ

La majoria dels vegetals tenen els òrgans reproductors situats a les flors.

En aquesta part de la planta és on es produeixen els dos processos necessaris per a la reproducció: la pol·linització i la fecundació.

Un cop han estat fecundades, les flors es converteixen en fruit, que és on hi ha les llavors.

Les llavors germinen i originen una planta nova.

   
   
Webquest elaborada per amb