SUSE Linux
 
INTRODUCCIÓ
El SUSE Linux és una de les més conegudes distribucions Linux existents a nivell mundial, es vabasar en els seus orígens en Slackware. Entre les principals virtuts d'aquesta distribució es troba el que sigui una de les més senzilles d'instal·lar i administrar.

   
   
Webquest elaborada per amb