ALMUDENA CID
 
INTRODUCCIÓ

La flexibilitat és una de les qualitats físiques fonamentals que hem de treballar per a mantenir un bon nivell de condició física. Tots associem la flexibilitat a la capacitat de moure'ns amb soltesa i de realitzar moviments amb una certa amplitud.

Un gest típic és el de flexionar cap endavant amb les cames flexionades, per a veure si podem tocar el terra o els dits dels peus.

Els esports que impliquen gran amplitud en els seus moviments (llançament javelina, gimnàstica esportiva, natació, etc), sempre han donat una gran rellevància al treball de la flexibilitat en els seus programes d'entrenament. No obstant això en l'entrenament generalment s'ha donat més importància al nivell de força, resistència i velocitat per al rendiment esportiu, relegant la flexibilitat a un segon pla, com exercici preparatori en els escalfaments, o com mitjà de recuperació en la tornada a la calma.

I és que la flexibilitat s'associa amb facilitat a la gimnàstica suau i a les activitats orientades cap a la salut, i molt poc a la potència i al metabolisme energètic pel que no se li presta molta atenció. Però amb el progrés de la ciència i la cultura de l'entrenament s'està donant cada vegada més importància a aquesta qualitat i no només per a prevenir lesions per sobrecàrrega, sinó per a arribar a més rendiment muscular.

   
   
Webquest elaborada per Oscar Gómez amb