Com un ou a una castanya?
 
INTRODUCCIÓ

   Anem a investigar un fet: durant la dècada de 1960 a 1970 es va produir un gran èxode de les zones rurals espanyoles a ciutats industrialitzades com Barcelona, Madrid, Bilbao,... Famílies senceres deixaven el camp per anar a ciutat a la recerca d’unes condicions de vida més dignes. La majoria dels immigrants provenien d’Andalusia, encara que també n’arribaven molts d’Extremadura i Castella- La Manxa.

   En els darrers anys, Catalunya i la resta d’Espanya són receptors d’emigrants  comunitaris i extracomunitaris que deixen els seus països d’origen disposats a treballar, algunes vegades, en condicions i feines que molts no acceptaríem. 

   Ens agradaria que féssiu, a partir de les taques proposades, un treball d’investigació i recerca, així com una reflexió, mitjançant la informació obtinguda, sobre les semblances i diferències entre la immigració dels anys 60 i l’actual: condicions de treball, lloc on s’estableixen, forma de vida, ... 

   Entre tots descobrirem que són dues migracions que es donen la mà,  malgrat provenir de terres diferents. I és que els ous no són tan diferents de les castanyes com de vegades ens pensem!

   
   
Webquest elaborada per Carme Boscà, Carmen Jordán i Lourdes Oliveras amb