comunicació intercultural
 
INTRODUCCIÓ

El tema de la diversitat es pot treballar des de diferents òptiques. La proposta d’aquesta webquest és abordar-lo des d’una perspectiva força novedosa i que es coneix com comunicació intercultural. 

Veurem la comunicació intercultural com un marc de treball que ens proporciona tant elements de reflexió i d’anàlisis com eines i estratègies concretes per abordar la diversitat cultural en l'àmbit de l'educació.

La filosofia bàsica de la webquest és que la cultura juga un paper molt important en el procés de la comunicació. Així doncs, ens calen tan marcs de referència que ens ajudin a interpretar i valorar una realitat social cada vegada més diversa com també eines concretes per poder-la afrontar.

Aquestes activitats volen ser un punt de partida que ens permeti començar a reflexionar junts amb el binomi comunicació-diversitat. 

L’estudi de la comunicació intercultural ens dóna la possibilitat d’entendre que no només hi ha diferències entre les cultures, sinó que també hi ha elements que són comuns, i que podem contribuir junts a crear una societat més justa on tots puguem ocupar un lloc digne. 

Esperem que aquesta webquest pugui ajudar a agafar consciència de la necessitat i la importància que té la formació intercultural per poder assumir els reptes socials i educatius que te una professió com la vostra, la de docents.

   
   
Webquest elaborada per marta amb