Mediació de conflictes interculturals
 
INTRODUCCIÓ

La societat es troba en una situació de canvi constant. La dificultat d’assimilació i d’assentament d’aquests canvis té una gran influència en la vida quotidiana, amb l’aparició de noves necessitats emergents. En aquest sentit, se’ns plantegen grans nous reptes, entre els quals cal destacar la resolució dels conflictes sorgits en el camp educatiu, que s’accentuen quan les nostres aules estan formades per alumnes adults de procedència diversa, que tenen una concepció preconcebuda sobre els seus companys (esteriotipies, pensaments racistes,...). Així, entenem  la formació en resolució de conflictes com un recurs per als professionals dels centres educatius, com una eina clau per poder treballar des d’una visió preventiva de les dificultats i evitar respostes violentes. La mediació procura millorar la comunicació i facilitar la resolució d’alguns conflictes per via pacífica i creativa.

L’activitat que us presentem a continuació, pretén facilitar que adquiriu i assoliu les capacitats necessàries per a treballar en equip de manera cooperativa, i assoliu d’aquesta manera el millor tracte vers l’alumnat adult de procedència diversa.  

 Llorando COM PODEM AFRONTAR I RESOLDRE CONFLICTES EN ELS  CENTRES D’EDUCACIÓ D’ADULTS DE PROCEDÈNCIA DIVERSA?

 

   
   
Webquest elaborada per Anna, Queralt, Ester amb