Estratègies de Mediació i gestió de conflictes
 
INTRODUCCIÓ

"ACTIVIDAT FORMATIVA PER A UNA ESCOLA D' ADULTS. "

 "ESTRATÈGIES DE MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES".

 La interculturalitat implica una actitud de valoració positiva cap a la comunicació de les cultures i cap a la comprensió d'allò diferent com quelcom enriquidor a nivell individual i col·lectiu. Igual que se succeïx dins de cada cultura, en les relacions entre persones o grups que s'identifiquen amb valors culturals distints més o menys forts  constants situacions de conflicte.Després dels conflictes tinguts en la nostra escola d'adults, amb el grup d'alfabetització, se nos ha ocorregut crear esta WebQuest, l'objectiu del qual és buscar recursos i activitats que ens ajuden a resoldre conflictes i a realitzar un bon Pla d'Acollida per als nostres alumnes i alumnes.                        

 T'INTERESSA           SEGUIX-ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   
   
Webquest elaborada per María Elena Cócera de Mariana amb