La diversitat cultural a l'escola d'adults
 
INTRODUCCIÓ

            

Aquesta Webquest s'ha fet amb l'objectiu d'ajudar-vos en la recerca de referents teòrics i metodològics pel tractament de la diversitat cultural a l'escola d'adults. El punt de partida pel disseny de les temàtiques i la metodologia envers de la formació és considerar que "l'objectiu de la interculturalitat és la comunicació, la comprensió dels altres, sense imposar-los els nostres valors ni identificar-nos necessàriament amb els d'ells". Per tant, la formació ha de contribuir a que el claustre consideri que la "interculturalitat interpreta la relació entre cultures posant l'èmfasi en l'intercanvi, la coexistència i la convivència, sense excloure'n el conflicte. Les cultures no són aïllades, pures i homogènies".

Aquest programa de formació està basat en un model de formació crític, en el que els membres del vostre claustre haureu de fer una revisió de les vostres creences i concepcions sobre el tractament de la diversitat cultural a l'escola que us ajudi a:

  • Reelaborar i reconstruir les normes de convivència de l'escola implicant els diferents estaments (mestres, alumnes, especialistes, etc.) que la conformeu.
  • Definir línies d'acció en pro d'una educació intercultural real, en la que participeu activament professors, alumnes i col·laboradors del centre.
   
   
Webquest elaborada per Edelmira Badillo i Montserrat Ciuró amb