Competents socialment ?
 
INTRODUCCIÓ

Us heu plantejat què suposa treballar les Competències Bàsiques des de la vostra àrea concreta o especialitat?  I des del vostre Departament?  I a nivell del col·lectiu de docents del centre?

 

I això de les Competències Bàsiques,...

 

  • Per a què? 
  • Són necessàries?
  • Poden contribuir a millorar la convivència al meu centre?
  • És una tasca que heu d’emprendre sols de cap i de nou? 

 

La proposta de treball d’aquesta webquest és una invitació a la reflexió compartida.  A la construcció col·laborativa de significats.  A la participació entre companys d’àrees curriculars diferents.

 

 

See full size image

Us oferim la possibilitat d’afrontar de manera cooperativa, el treball d’una Competència clau en la formació dels vostres alumnes:  la Competència Social i Ciutadana. 

Seguint les tasques de la webquest ho fareu de manera interdisciplinar des del programa curricular del vostre IES i atenent la creació d’un entorn inclusiu per a TOT l’alumnat. 

   
   
Webquest elaborada per Rosy Calvo i Margarita Merlos amb