RESOLENT CONFLICTES
 
INTRODUCCIÓ

      Fins fa pocs anys, per a acostar-nos a altres cultures, ètnies o religions, havíem d'eixir a trobar-les, viatjar, desplaçar-nos al lloc d'origen. Era més una opció que una necessitat.

Avui en dia, acostar-se a altres cultures i religions, a altres cosmovisions, ja no és quelcom opcional, sinó vital i imprescindible per a una convivència social pacífica. Ara, perquè, urgeix que entre tots trobem uns fonaments sòlids i el més universals possibles per a la interculturalitat que vivim, base necessària per a una convivència pacífica i enriquidora.

 Aquesta WebQuest va dirigida  especialment a tot el professorat/ Claustre del centre educatiu amb l’ objectiu de donar a conèixer els recursos educatius que hi ha a Internet i que ens poden ajudar a treballar la interculturalitat. I, en conseqüència, poder desenvolupar estratègies de mediació de conflictes amb els nostres alumnes. 

Voleu saber de quins recursos disposem?

Voleu saber on trobar-los?

Voleu conèixer projectes i experiències ja realitzats ?

                                                                                                                      

 

   
   
Webquest elaborada per ARMENGOL-DURA-GARCIA amb