Aprenem a resoldre i prevenir conflictes
 
INTRODUCCIÓ

 

 

Havent observat la problemàtica amb la que ens trobem a les aules d'adults immigrants, on conviuen diferentes cultures i la dificultat per gestionar els possibles conflictes que poden anar sorgint, s'ha dissenyat aquesta webquest que està enfocada per tal de donar eines al professorat de prevenció i resolució de conflictes dins de l'aula.

 Esperem que us sigui d'utilitat!!!

   
   
Webquest elaborada per tehuar amb