An insight into Tarragona
 
INTRODUCCIÓ

As our city, Tarragona, is an important tourist destination, this project involves gathering information on the principal aspects of the city in order to help children of Tarragona know their city a bit deeper, and maybe in the future they will be able to show the city around to the tourists.

According to this, this webquest has been specially developed for students belonging to the last year of superior cycle of Primary Education (6th year of Primary) to be carried out during the 6th hour in order to help them improve all four skills (reading, writing, listening and speaking) and through it be able to communicate effectively in English; but this project might as well be used in higher levels.

 

Com que la nostra ciutat, Tarragona, és un destí turístic important, aquest projecte implica reunir informació sobre els aspectes principals de la ciutat per tal que els nens de Tarragona coneguin la seva ciutat i, qui sap, potser en un futur siguin capaços de mostrar-la als turistes que cada any la visiten.

Així, aquesta webquest ha estat especialment dissenyada perquè la treballin estudiants de 6è de primària durant la 6ª hora ja que en ella es treballen les quatre habilitats lingüístiques principals (la lectura, l’escriptura, l’escolta i la parla) per tal de millorar la comunicació en llengua anglesa; tot i que també es pot treballar des de nivells escolars més alts.

 

   
   
Webquest elaborada per Cristina Mitjans amb