Com tracten la interculturalitat les series de TV?
 
INTRODUCCIÓ
Aquesta Webquest va dirgida a alumnat de 3er i 4rt d’ESO i conté un material amb diverses activitats i metodologies pel tractament de la diversitat cultural a l'institut. Cal considerar la interculturalitat com un intercanvi positiu, coexistència, enriquiment, acceptació i convivència; és a dir, la comprensió dels altres, sense imposar-los els nostres valors ni identificar-nos necessàriament amb els d'ells i no jutjar la manera de viure dels altres usant criteris de la cultura pròpia. Aquest programa es basa en què l’alumnat desenvolupi estratègies de comprensió crítica davant de les diferències i dels estereotips i assoleixi un adequat tractament de la diversitat cultural afavorint la convivència. La Webquest partirà del model crític perquè la finalitat principal és que els alumnes aprenguin a pensar de manera crítica i presentar alternatives vàlides perquè la societat sigui més justa, basant-nos en uns valors de responsabilitat social. Per tant, el coneixement ha de ser construït a partir de les experiències del propi alumne i adequat a les seves necessitats. S’utilitzarà l’estudi de casos i la discussió de dilemes com a metodologia, adaptant-la a les situacions del grup-classe i es traballarà a partir de la sèrie de televisió "Física o Química"

Aquesta Webquest pretén contestar la pregunta següent: Com tracten la interculturalitat les series de televisió?

   
   
Webquest elaborada per Marta Añaños, Núria Gamisans, Eva Rojas amb