INTRODUCCIÓ

¿Que és una Rondalla?

És un relat o narració en prosa de tradició oral. A més és anònim.

Conta fets imaginaris, te unes formules fixes d'inici i acabament.

Son cultura popular. 

Hi ha tres grups:

Les rondalles meravelloses: on intervenen humans amb poders sobrenaturals i objectes màgics.  

Les rondalles amb animals: Els protagonistes són personificacions d'animals.

Les rondalles de costums: Reflecteixen la vida de la societat agrària. Intervenen humans i resolen els conflictes plantejats sense cap ajuda meravellosa. 

Característiques:

Estructura fixa. Té cinc moments on agrupa els diferents fets:

- Situació inicial: Presentació d'algun personatge principal i de les seves circumstàncies. 

-Conflicte: Modificació de la situació inicial.

-Acció: Reacció d'alguns dels personatges per intentar resoldre el conflicte. És la part més important de la historia.

-Resolució: És el resultat de l'acció. 

 Tipus de personatges que apareixen: 

Solen haver set tipus de personatges, malgrat no apareixen tots sempre.

Els personatges son:

L'heroi: Reacciona davant de les exigències del donant.

L'agressor és el antagonista de l'heroi amb qui s'enfrontarà.

El donant: És el més habitual en les rondalles meravelloses i s'encarrega de donar l'objecte màgic a l'heroi. 

L'auxiliar-Objecte màgic: Objecte que ajudarà en la majoria dels casos a l'heroi a resoldre el conflicte.És el personatge que ajuda al protagonista. 

Els fals herois: Intevenen en l'acció i normalment ajuden a l'heroi, tot i que no son protagonistes.

La víctima: És el personatge en qui cau l'acció de l'agressió.

Interpretacions de les rondalles.

A aquesta WebQuest treballarem amb el formalisme de Vladimir Propp a partir de la seva obra "La morfologia de la rondalla".

   
   
Webquest elaborada per advepa amb