Naaaaaadal 222
 
INTRODUCCIÓ


Ha arribat el Nadal, com ja deveu saber, els anglosaxons viuen les festes d’una manera una mica diferent a la nostra, amb algunes costums i tradicions que no són pròpies de la nostra terra. Anem a investigar-ho!  
 

Per tal de poder fer la investigació correctament, aquesta es farà en grups de 3 persones, d'aquesta manera podrem complir els objectius plantejats.

Ompliu la Taula amb el nom dels integrants del grup:

 Nom dels integrants del grup
 1  
 2  
 3                                         

 


Click here to comment on this Voki.
Get a Voki now!

   
   
Webquest elaborada per Adri�, Edgar, Adri� amb