CAPACITATS FÍSIQUES
 
INTRODUCCIÓ

En aquesta webquest, aprendrem i analitzarem les capacitats físiques bàsiques i proposarem jocs alternatius per tal de treballar-les. D’aquesta manera aprendrem d’una forma lúdica i interessant.

Les capacitats físiques bàsiques són condicions internes de cada organisme, determinades genèticament, que es milloren per mitjà de l’entrenament o preparació física i que permeten realitzar activitats motrius ja siguin quotidianes o esportives.

Aquestes capacitats físiques bàsiques són la flexibilitat, la força, la velocitat i la resistència.

El vostre treball, serà mitjançant fonts d’informació que jo us proporcionaré, haureu de presentar un treball amb una explicació y un anàlisi profund d’aquestes capacitats. A més, haureu de plantejar un joc, que posi a terme una o vàries de les capacitats treballades.

   
   
Webquest elaborada per Víctor Melero Teruel amb