El reciclatge
 
INTRODUCCIÓ
Cada dia acumulem més escombraries i utilitzem envasos i productes que llencem abans de que estiguin malmesos sense reciclar-los i no busquem alternatives per a fer-ho. Hauríem de ser més conscients de les conseqüències que això comporta per al nostre planeta i fer alguna cosa al respecte.  Que en penseu de tot això? Quines solucions proposeu?
   
   
Webquest elaborada per amb