Edat Medieval: època de Castells i Nobles
 
INTRODUCCIÓ

Desprès de l’Edat Antiga, finalitzada amb la caiguda de l‘Imperi Romà, va arribar l ‘ Edat Mitjana o Medieval que va durar fins el ressorgiment de la cultura i l‘economia al segle XV.

Durant l’edat medieval, el sistema econòmic i polític era el feudalisme i l’estructura de la població era piramidal, amb els nobles i els clergues manant sobre els vassalls. 

Amb aquesta Webquest us convidem a endinsar-vos en un viatge imaginari a “L’època Medieval: els Castells i Nobles”, per a que conegueu la seva organització territorial, l’ estructura estamental, la seva economia i el dia a dia d ‘una persona que va viure en aquella època. 

 

   
   
Webquest elaborada per amb