Acompanyament a activitats d’expressió plàstica
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 
Aquest objecte d’aprenentatge es centra en l’expressió plàstica i forma part del mòdul "Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure” del curs de monitors/es de lleure Infantil i Juvenil, en modalitat B-Learning. 

Estima una  dedicació de  5 hores per part de l’alumne.
 
Els objectius que es planteja són:
 
-Adquirir competències 2.0 per al treball col·laboratiu/en equip.
-Valorar el llenguatge audiovisual aplicat al lleure educatiu i al treball en equip.
-Aprendre tècniques i recursos d’expressió plàstica.
-Aprendre metodologia per fomentar la creativitat.
-Conèixer recursos multimèdia aplicats a l’expressió plàstica.
-Crear una incipient comunitat d’educadors/es de lleure que comparteix recursos a la xarxa.

El destinatari de les activitats són persones majors de 18 anys que ja han cursat, o estan cursant, la formació presencial de monitors/es d’activitats de lleure. 


 
     
     
 
Webquest elaborada per Marina amb