Interculturalitat
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

Creus que hi ha una subcultura  de gènere?

Penses que els tòpics i els estereotips no només es donen en la cultura d’acollida sinó en totes les cultures que conviuen en un espai? DOCUMENT 1

 

D’existir una subcultura de gènere, podria servir per trobar factors de cohesió entre les dones que permetessin resoldre conflictes interculturals?

Podem treballar les emocions per resoldre conflictes? 
     
     
 
Webquest elaborada per amb