Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

Hacker és un terme que es fa servir per descriure diferents tipus d'expert en ordinadors, encara que de vegades se n'estén el significat a gent que té un interès específic per un tema en concret.

És un mot que té dues definicions principals, una de pejorativa i una d'elogiosa. En l'ús general i en els mitjans de comunicació, s'associa a intrusos d'ordinadors i a criminals. En canvi, dins la comunitat informàtica es fa servir per a descriure algun programador o tècnic especialment hàbil. 
     
     
 
Webquest elaborada per amb