CCBB
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

PARLEM DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

“Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements, però també en valors, habilitats, experiència...” (Eurydice, 2002)

Saber, saber fer, saber fer amb els altres i saber quant i per què hi ha que utilizar-la. (Marchesi. 2005).

“La capacitat de respondre a demandes complexes i portar a terme tasques diverses de forma adequada. Suposa una combinaciód’habilitats i de comportaments que es mobilitzen conjuntament per assolir una accióeficaç”(DeSeCo)

LA NOSTRA WEB SOBRE CB:

https://sites.google.com/site/ceipblascoibanez/competencies-basiques 
     
     
 
Webquest elaborada per BLASCO IBAÑEZ amb