LA TERRA.CANVIS EN EL RELLEU
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
   

Com es transforma el relleu del nostre planeta?

Per tal de produir canvis a l'escorça terrestre, cal energia i aquesta ens ve donada per dues fonts:

- Agents geològics externs, que actuen des de l'exterior de la terra gràcies a l'energia del Sol, i que provoca canvis a la superfície terrestre.

- Agents geològics interns, que actuen des de l'interior de la terra, provocant els moviments de les plaques.

Les forçes internes "construeixen" i transformen contínuament l'escorça terrestre des del centre de la Terra, realitzant una elevació del terreny a través dels volcans.

Les forçes externes "destrueixen", a través del vent, la pluja,el gel i els glaciars,la temperatura, els gasos atmosfèrics i els éssers vius, els quals procedeixen a l'erosió, desplaçament i sedimentació dels materials canviant el terreny. 
     
     
 
Webquest elaborada per Ana Marín Hidalgo amb