Els cossos geometrics
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

Quan observem el nostre voltant, la realitat que ens envolta, veiem que cada objecte presenta una forma i unes característiques diferents. Aquest fet va portar a definifir els cossos geomètrics, unes figures que es caracteritzen per tenir un tipus de volum, superfície, punts, arestes i cares, i a les quals molts objectes s’hi adecuen.

 

A continuació estudiarem  els cossos geomètrics en 3D més comuns: l’esfera, la piràmide, el con, el cub i cilindre. Per entendre aquestes figures amb profunditat, les explicarem i definirem, i farem un seguit d’activitats dinàmiques i divertides relacionades amb els cossos geomètrics.Riendo

  
     
     
 
Webquest elaborada per amb